Postai  honlapon  kezdeményezett  információ-szolgáltatás igénybevételi  feltételei

1.  Pénzforgalmi információ-szolgáltatás : a pénzforgalmi szolgáltatások igénybevétele kapcsán kiadott eredeti feladóvevény, feladójegyzék, vagy azok hitelesített másolata, egyéb megbízás, elfogadási visszaigazolás, illetve a Posta által kiállított feladóvevény-másodpéldány bemutatásával a szolgáltatással kapcsolatos okiratok, illetőleg elektronikus adatállományok alapján azokban nyilvántartott adatokról adott tájékoztatás.

2.  A Posta a teljesített szolgáltatásaival kapcsolatos információkat bizalmasan, és biztonságosan kezeli. Az információt csak a Megbízó (Befizető/feladó) és kedvezményezett (címzett), illetve azok meghatalmazottja részére okiratokkal igazolt tranzakciókról a felvétel (megbízás) keltétől kezdődően 5 éven belül ad.

Az információszolgáltatás díjmentesen kezdeményezhető. Díjmentes a szolgáltatás teljesítése, ha az érintett fizetési művelet nyomon követése során hibás illetve nem teljesítés, vagy erre utaló körülmény volt megállapítható.

Ettől eltérő esetben a szolgáltatásért a HIRDETMÉNYBEN közzétett díj kerül felszámításra, amelyet az igénylőnek utólag az információszolgáltatás eredményének átvételével egyidejűleg kell megfizetnie.


2.1.  Információ-szolgáltatásra vonatkozó meghatalmazás kizárólag eseti meghatalmazás lehet, és minden alkalommal egyértelműen meg kell határozni az adandó információ tartalmi körét. Eseti meghatalmazás adható teljes bizonyító erejű magánokiratban és közokiratban.

3.  A szolgáltatást a postai honlapon a bizonylattípusnak megfelelő ”Keresőlap” nyomtatvány rovatainak a feladóvevénnyel megegyezően történő kitöltésével lehet igénybe venni. A „Keresőlap”-on megjelölt kötelezően kitöltendő adatok megadása nélkül információszolgáltatást nem ad a Magyar Posta.

3.1.  A nyugellátási utalványok kiutalása iránti információkérést a nyugdíjutalvány címadatainak, a nyugdíj összegének, valamint a nyugdíjas törzsszámának egyidejű közlésével lehet kezdeményezni. A Posta információt csak a folyósító szerv által átadott - a feladási jegyzékben szereplő - kiutalásokról tud adni.

3.2.  A kért információt a Posta a „Keresőlap”-on megjelölt Postai szolgáltatóhelyen kézbesíti.

3.3.  Amennyiben a szolgáltatásért díj kerül felszámításra azt a kézbesítő Postai szolgáltatóhelyen az információszolgáltatás eredményének átvételével egyidejűleg kell megfizetni. Ellenkező esetben az információszolgáltatás eredményét a Postai szolgáltatóhely nem szolgáltatja ki.

3.4.  Díjmentes a nyugellátási utalvány kiutalásával kapcsolatos információszolgáltatás, ha az információkérés a tárgyhavi ellátásra irányul, és azt a tárgyhavi nyugellátási utalványok kifizetésének megkezdésétől a tárgyhót követő hó 15-ig terjedő időben kezdeményezték.

3.5.  Az információkérésre való jogosultságot és az információt kérő személyazonosságát az információ kiszolgáltatásakor igazolni kell. Amennyiben az információkérésre való jogosultságot és a személyazonosságát az ügyfél nem tudja igazolni, vagy ezek ellenőrzését megtagadja, a Postai szolgáltatóhely az információ szolgáltatás eredményét nem szolgáltatja ki.

4.  Az információadás megválaszolási ideje a „Keresőlap” átvételétől, regisztrálástól számított maximum 4 munkanap.

5.  A Postát a Pénzforgalmi Üzletszabályzat I. Fejezet 8.1.4. pontja szerinti esetekben nem terheli felelősség a szolgáltatás sikertelen teljesítésért.

A szolgáltatás igénybevételi feltételeit Nyomtatható verzió