INTERNETEN KERESZTÜL KEZDEMÉNYEZETT INFORMÁCIÓ-SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELI FELTÉTELEI

 

  1. Pénzforgalmi információ-szolgáltatás : a pénzforgalmi közvetítő szolgáltatások, valamint a belföldi postautalvány szolgáltatás igénybevétele kapcsán kiadott eredeti feladóvevény, feladójegyzék, vagy azok hitelesített másolata, egyéb megbízás, elfogadási visszaigazolás, illetve a Magyar Posta által kiállított feladóvevény-másodpéldány bemutatásával a szolgáltatással kapcsolatos okiratok, illetőleg elektronikus adatállományok alapján azokban nyilvántartott adatokról adott tájékoztatás.

 

  1. A Magyar Posta a teljesített szolgáltatásaival kapcsolatos információkat bizalmasan, és biztonságosan kezeli. Az információt csak a megbízó (befizető/feladó) és címzett, illetve azok meghatalmazottja részére okiratokkal igazolt tranzakciókról a felvétel (megbízás) keltétől kezdődően 5 éven belül, a „Postai pénzforgalmi szolgáltatásokról” szóló hirdetményben meghatározott díj ellenében ad.

 

2.1. A meghatalmazás az R. 18 § (2) pontja szerint adható, amely kizárólag eseti meghatalmazás lehet és minden alkalommal egyértelműen meg kell határozni az adandó információ tartalmi körét.

 

  1. A szolgáltatást az internetes felületen a bizonylattípusnak megfelelő ”Keresőlap” nyomtatvány rovatainak a feladóvevénnyel megegyezően történő kitöltésével lehet igénybe venni. A „Keresőlap”-on megjelölt kötelezően kitöltendő adatok megadása nélkül információszolgáltatást nem ad a Magyar Posta.

 

3.1   A nyugellátási utalványok kiutalása iránti információkérést a nyugdíjutalvány címadatainak, a nyugdíj összegének, valamint a nyugdíjas törzsszámának egyidejű közlésével lehet kezdeményezni. A Magyar Posta információt csak a folyósító szerv által átadott - a feladási jegyzékben szereplő - kiutalásokról tud adni.

 

3.2. A kért információt a Magyar Posta a „Keresőlap”-on megjelölt postai szolgáltatóhelyen kézbesíti.

 

3.3. A Magyar Posta a szolgáltatást díj ellenében teljesíti, amelyet a kézbesítő postai szolgáltatóhelyen az információszolgáltatás eredményének átvételével egyidejűleg kell megfizetni. Ellenkező esetben az információszolgáltatás eredményét a postai szolgáltatóhely nem szolgáltatja ki.

 

3.4. Díjmentes a nyugellátási utalvány kiutalásával kapcsolatos információszolgáltatás, ha az információkérés a tárgyhavi ellátásra irányul és azt a tárgyhavi nyugellátási utalványok kifizetésének megkezdésétől a tárgyhót követő hó 15-ig terjedő időben kezdeményezték.

 

3.5. Az információkérésre való jogosultságot és az információt kérő személyazonosságát az információ kiszolgáltatásakor igazolni kell.

 

  1. Az információadás megválaszolási ideje a „Keresőlap” átvételétől, regisztrálástól számított maximum 4 munkanap.

 

  1. A Magyar Posta a szolgáltatás igénybevétele során a megadott adatokat a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli.

 

  1. A Magyar Postát a Pénzforgalmi Üzletszabályzat I Fejezet (6.1.7) pontja szerinti esetekben nem terheli felelősség a szolgáltatás sikertelen teljesítésért.